Polska/Anglia: Apel o wsparcie dla rodziny skazanego antyfaszysty
Informacje - Krajowe
poniedziałek, 11 września 2017 11:51

English below

Solidarni z antyfaszystowskim towarzyszem w obliczu ekstradycji!
Na początku maja 2016 roku nasz towarzysz Patryk Cichoń z Polski został aresztowany przez brytyjską policję na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Patryk był dobrze znanym bojownikiem wśród neonazistowskiego ścierwa w swoim mieście z powodu bezkompromisowej wobec nich postawy w przeszłości. Neonazistom udało się przekonać kilkoro swoich przyjaciół, aby zeznawali przeciwko Patrykowi i jego koledze za rzekomą napaść i rabunek. Jak się później okazało jego przyjaciel miał dobre alibi i odpadły mu zarzuty (pomimo rzekomego rozpoznania przez „ofiary” i ich przyjaciół), więc Patryk został jedyną skazaną osobą. Cały proces był totalną parodią, a Patryk jako przedstawiciel biednej, młodej klasy pracującej nie był w stanie zapewnić sobie dobrej obrony. Spędził 2 miesiące w areszcie. W 2004 roku został skazany w Polsce na 3 lata więzienia. To jasne, że cała sprawa miała podłoże polityczne i jeden cel, jakim było pozbycie się rdzenia antyfaszystowskiego oporu w rodzinnym mieście Patryka. Zamiast spędzić czas w więzieniu zdecydował się na ucieczkę za granicę i przybył do Wielkiej Brytanii.

W 2005 roku rozpoczął tam nowe życie wciąż będąc zaangażowanym w działalność antyfaszystowską. Był organizatorem koncertów w Londynie, w tym United and Strong Fest na którym można było zobaczyć wiele wspaniałych antyfaszystowskich zespołów z całej Europy i wspierał finansowo antyfaszystowskie inicjatywy. Był również redaktorem zina Skinhead Revolt , który był pierwszą publikacją lewicowych skinheadów w języku polskim.


Patryk przegrał sprawę o ekstradycję i ma zostać deportowany do Polski, aby odsiedzieć swój wyrok. Zostawia 10-letniego syna pod opieką swojego młodszego brata D., który został jego prawnym opiekunem. D. ma już dwójkę małych dzieci i jest jedynym żywicielem rodziny, chcemy więc go wesprzeć finansowo w tej sytuacji. Chcemy, żeby Patryk miał pewność, że jego syn ma wystarczającą ilość pieniędzy na opłacenie posiłków w szkole, na ubrania itp. i że jego młodszy brat nie wpadnie w biedę z powodu opieki nad jego synem.
Naszym celem jest zebranie 4000 funtów, abyśmy mogli robić miesięczne wypłaty dla syna Patryka w czasie jego odsiadki.
Patryk zawsze był dla innych, kiedy ktoś potrzebował pomocy i wsparcia, sprawmy żeby wiedział, że nie został teraz sam.


Zbiórka jest organizowana przez Brighton Anarchist Black Cross.
Pieniądze możecie wpłacać na:

Konto paypal: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (wybierzcie opcję "Wyślij pieniądze do przyjaciół lub rodziny" z dopiskiem "for Patryk")
konto bankowe:
Nationwide Acc.
Numer: 0321/ 704131186 [nadawca musi skopiować ten numer konta i wstawić w dodatkowym polu dotyczącym ich instrukcji płatniczej]
IBAN: GB97NAIA07009333333334
BIC: NAIAGB21
Kraj: Wielka Brytania

[ENG]
Support family of Antifascist comrade
At the beginning of May 2016 our comrade Patryk Cichoń from Poland was arrested by British police under an European Arrest Warrant. Patryk is a well known anti-fascist militant notorious among nazi-boneheads in his city for his uncompromising stance against them in the past. Boneheads managed to convince a few of their friends to testify against Patryk and his friend for alleged assault and robbery. As it appeared later, his friend had very good alibi and had the charges dropped (despite being allegedly recognised by the “victim” and his friends), so Patryk ended up being sentenced on his own. The whole trial was an absolute travesty and Patryk as a poor, young working class person was not able to afford a proper defence. He spent two months on remand in 2004 and was sentenced to three years in prison.
It is clear that this whole case was politically motivated and had only one purpose, which was to get rid of the core of the anti-fascist resistance in Patryk’s home town.
Rather than doing prison time, he decided to escape abroad and came to UK in 2005. He started his new life there, continuing to be involved in anti-fascist activity: organising gigs in London, including United and Strong Fest which has seen lots of great Antifa bands from all over Europe performing, and raising money for antifascist initiatives. He was also the editor of the ‘Skinhead Revolt‘ fanzine, which was the first left wing skinhead publication in Polish.
Patryk lost his extradition case and is being deported to Poland to serve his sentence. He is leaving behind his 10 year old son in care of his younger brother D, who became his legal carer. As D has two small children of his own and is only money earner in the household, we are planning to support him financially. We want Patryk to know that his son has enough money for school meals, clothes etc. and that his younger brother is not pushed into poverty as a result of looking after him.
Our aim it to raise 4000 pounds, which means we can send monthly payments to his son during Patryk’s incarceration.
Patryk was always there if others needed help and assistance, please make sure he is not left on his own now.
Fundraising is organised by Brighton Anarchist Black Cross. You can pay money to our paypal address:
thebottledwasp @ riseup . net (please choose “payment to a friend” option and add a note saying “for Patryk”)
or to our bank account:
Nationwide Acc.
no./Reference: 0321 / 704131186
[NB: The sender will need to quote this account number in the additional reference section on their payment instruction]
IBAN: GB97NAIA07009333333334
BIC: NAIAGB21
Country: United Kingdom